STICHTING MOEDER & DOCHTER

                                                                                

Onze StichtingSamen op weg naar de toekomstDoelstelling: 

De kerndoelen van stichting Moeder en Dochter zijn emancipatie, integratie en participatie van vrouwen.
Wij richten ons op (geisoleerde) vrouwen die moeilijk een weg kunnen vinden binnen de Nederlandse samenleving.
De belemmeringen waar zij tegen aanlopen nemen wij van hen weg, zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren voor hen nabije omgeving.
Stichting Moeder en Dochter heeft de afgelopen jaren een stevige netwerk opgebouwd, waarbinnen vrouwen zich uitermate gehoord en vertrouwd voelen.
De stichting biedt maatwerk bij probleemsituaties en geeft cursussen in groepsverband. Door middel van deze cursussen worden achterstanden op het gebied van taal, opvoeding en cultuur weggenomen.
Cursisten worden zelfredzaam, raken betrokken bij het onderwijs van hun kinderen en krijgen het vertrouwen om zich te ontwikkelen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.
De stichting staat gezinnen bij in crisissituaties en voorkomt verdere problemen door met de leden van het gezin in gesprek te gaan en hen indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleners.

Inkomsten:

Subsidie van Gemeente (OCW)

Vermogen wordt beheerd en verdeeld dmv besteding van de activiteiten, uitvoering (zie ons programma).
De penningmeester is de beheerder.

Bestuursleden:

Voorzitter : Mv. R. Driouach

Secretaris: Mv. O. El Khadiri

Penningmeester: Mv. K. Baaziz